Solidt budgetforslag fra Liberal Alliance

For et par uger siden, måtte jeg som budgetordfører for Liberal Alliance i Solrød forlade budgetforhandlingerne – noget som du kan læse mere om her.

Jeg mener dog ikke at man kan sige nej til noget så vigtigt som et budget, uden at pege på hvad man så ellers vil. Derfor har vi valgt at fremlægge et komplet budgetforslag, som du kan læse mere om herunder.

Ingen besparelser på kernevelfærd

Vores budgetforslag tager udgangspunkt i administrationens budgetforslag. Her fastholdes overordnet set et uændret serviceniveau. Desuden investeres der i perioden 2018-2021 i alt 135 mio. til følgende områder:

 • 36 mio. til ud- og ombygning af folkeskolerne
 • 47 mio til dagsinstitutionsområdet (ombygning af eksisterende forhold samt nybyg)
 • 30,5 mio til idrætsområdet (ny idrætshal i strandområdet samt idrætsanlægsfonden)
 • 9,3 mio til helhedsplaner for vores centre (Havdrup Bymidte og Solrød Center)
 • 12,3 mio til kystsikring

Uddrag fra Liberal Alliance’s budgetforslag

Læs det fulde budgetforslag på http://www.solrod.dk/media/3017655/%C3%A6ndringsforslag-til-budget-2018-liberal-alliance.pdf 

Lavere skat

Solrød’s grundejere måtte i 2010 finde sig i at grundskyldspromillen blev hævet væsentligt, med den begrundelse at økonomien var dårlig. Nu hvor økonomien igen ser lys ud, skylder politikerne disse grundejere, at nedsætte grundskylden. Liberal Alliance foreslår derfor, at reducere promillen fra 20,95 til 20,10 promille (og afledt nedsættelse på landbrugsjord).

Vi skal fortsat sælge grunde til nybyggeri

Temaanalysen som er foretaget i forbindelse med årets budget, viser at der er udstykningsmuligheder for over 100 mio i Solrød Kommune. Med den store interesse i markedet for byggegrunde i Hovedstadsområdet, mener vi derfor at det er realistisk at indfri mindst ⅓ af dette potentiale. Udover de nye udstykninger på 18 mio. som allerede er indregnet i administrationens budgetforslag, ønsker vi derfor at opjustere grundsalgsindtægterne med yderligere 16,5 mio.

Hundeskov ved Trylleskoven

Da mange hundeejere lufter deres hunde i områder hvor det er påbudt at holde hunden i snor (Stranden, Firemileskoven og Karlstrup Mose) foreslår vi at lave et attraktivt/naturskønt hunde-lufter-sted, hvor løse hunde er tilladt. En hundeskov, som lever mere op til sit navn, end de små firkantede græsarealer der i dag bryster sig med navnet ”Hundeskov”. Hundeskoven foreslås anlagt på vestsiden af Karlslunde Strandvej i det naturområde som ligger mellem Greve Kommune i Nord, jernbanen mod Vest og bækken mod Syd.

Lys på Tykmosevej

Der kører ca. 3300 biler i døgnet på Tykmosevej, hvilket svarer til over 1 mio. køretøjer på årsbasis. Vejen er kendt for høje hastigheder, samt store vejtræer lige op til kørebanerne. Vejen er ydermere ikke markeret med kantstriber.

Liberal Alliance, ønsker at øge trafiksikkerheden og at skabe bedre sammenhæng mellem Havdrup og Solrød, ved at anlægge vejbelysning på Tykmosevej. Dette vil være til gavn for både cyklister og bilister, som hver dag benytter vejstrækningen.

Nyt​ ​samarbejde​ ​mellem​ ​Ung​ ​Solrød​ ​og​ ​Musikskolen

Solrød Kommune har vi gode muligheder for, at sportsinteresserede unge kan udfolde sig og være en del af sunde fællesskaber. Men det kniber med at skabe sunde fællesskaber for unge, som ikke er interesseret i sport.

Vi foreslår at man i en 4 årig forsøgsperiode tildeler 850.000 ekstra til at skabe et nyt samarbejde mellem Musikskolen og Ung Solrød. Med denne øget ramme, kan udbuddet af aktiviteter i Musikskolen ændres fra kun at omfatte musik, til både at omfatte musik og kultur.

Natbus til Havdrup

For at øge sikkerheden og trygheden blandt borgere i Solrød Landsby, Gammel Havdrup og Havdrup foreslår vi at etablere natbus i weekenderne fra Solrød Station til Havdrup Station. Der budgetteres med to ugentlige afgange natten til lørdag, og to ugentlige afgange natten til søndag.

Øget inventarpulje til folkeskolerne

Solrød’s skoler har fået – eller er i færd med at få – et større løft af de fysiske rammer. Desværre halter det med de indre rammer og vi foreslår derfor at rammebeløb pr. elev hæves fra 1.871 kroner til 2.171 kroner, således at de indre rammer får et varigt kvalitetsløft i lighed med det løft de ydre rammer har fået.

Hvor skal pengene komme fra?

Ønskerne ovenfor, er selvfølgelig ikke gratis. Vores budgetforslag rummer derfor også en række indtægts- og finansieringskilder:

 • Øget grundsalg (som beskrevet ovenfor)
 • Selvbudgettering ikke blot i 2018, men også de efterfølgende to år (den eneste måde at sikre, at vi også får skatteindtægter for de nye borgere som er flyttet til Solrød igennem de sidste år)
 • Udskydelse af yderligere trafiksanering på Taastrupvej
 • Miljøavisen overgår fra fysisk avis til digitalt nyhedsbrev
 • Skift af leverandør ift. avisannoncering
 • Øget​ ​konkurrenceudsættelse​ ​af​ ​bygningsvedligehold
 • Konvertering​ ​af​ ekstra ​kommunikationsmedarbejder​ ​til​ ​studenterstilling
 • Afskaffelse af konkurrenceforvridende digitale tjenester på Solrød Bibliotek
 • 2% rammebesparelse på vejanlæg (så kommunen ikke blot kan bruge 7+ mio på at skifte kantsten uden at høre os politikere først)

Læs mere i det samlede budgetforslag som du finder ovenfor.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *