Hvor er ambitionerne for erhvervslivet?

Som kommunalpolitiker med eget CVR-nummer siden jeg var 16, er jeg flov over at erhvervspolitik fylder så lidt som det gør i Solrød Kommune. Faktisk fylder erhvervspolitik så lidt, at vores erhvervsservice helt er outsourcet til Greve Kommune. Dette samarbejde blev indgået, før det nuværende byråd trådte til i januar 2014.

Samarbejde forlænget uden politisk stillingtagen

Samarbejdsaftalen med Greve, er næsten lige blevet forlænget med yderligere fire år. Beslutningen om at forlænge aftalen, er dog aldrig blevet behandlet politisk. Dette synes jeg er særdeles ærgerligt, og et udtryk for at erhvervspolitik ikke optager det almene byrådsmedlem i Solrød. Ingen udover undertegnede, har stillet ét enkelt spørgsmål om forlængelsen af samarbejdsaftalen.

Intet erhvervsudvalg i Solrød

I Solrød har vi i modsætning til vores nabokommuner, Køge, Roskilde og Greve ikke et særskilt politisk udvalg som arbejder med erhverv. Det er måske en af årsagerne til, at erhverv ikke just er det som byrådet arbejder mest med. Det lægger derfor lige til højrebenet, at det nye byråd nedsætter et erhvervsudvalg, som blandt andet får til formål at definere en erhvervsstrategi for Solrød Kommune.

Som kommune bør vi nemlig overveje, hvad der skal til at tiltrække de virksomheder, som skaber vækst og arbejdspladser. Vi bør også overveje, hvilke typer virksomheder, som vi specifikt bør vil gå efter at tiltrække. Jo mere målrettet vi arbejder på at tiltrække bestemte typer virksomheder, desto større sandsynlighed er der nemlig også for, at vi lykkedes med vores bestræbelser.

Lad os se fremad

Stod det til mig, bør erhvervsindsatsen opprioriteres efter kommunalvalget. Solrød bliver aldrig en stor industrikommune, med massere af fabrikker og andre pladskrævende virksomheder. Men erhverv er meget mere end blot store fabrikker. Vi har næsten 5000 aktive CVR-numre i Solrød Kommune, hvor en stor del af disse udgøres af konsulenter, rådgivere og håndværkere. Disse målgrupper, bør vi i endnu højere grad end på nuværende tidspunkt målrette vores tilbud til.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *