Tag borgerne seriøst

Én af fordelene ved at være en lille kommune bør være, at kommunen formår at informere og inddrage borgerne, når nye projekter er på programmet.

Set med mine øjne, er der dog et stort forbedringspotentiale i den måde som Solrød Kommune inddrager borgerne på, den dag i dag.

Tættere samarbejde med borgerne

Liberal Alliance har flere gange i den indeværende byrådsperiode, forsøgt at overtale byrådet til at gøre brug af “borgerudvalg” (§17 stk. 4 udvalg).

Vi mener nemlig, at det er en god idé at arbejde med såvel borgernes som byrådets idéer på.

Generelt kommer både borgerinputs og byrådets ønsker nemlig alt for sent ind i “loopet”, når forvaltningen allerede har udarbejdet den plan eller politik, som står til at skulle vedtages.

Dette gør desværre, at det kun er mindre detaljer i projekterne, som bliver lavet om. Projekterne og sagerne skifter aldrig retning, uagtet hvilke gode inputs der kommer – for på det tidspunkt har forvaltningen allerede investeret tid og ressourcer i at lave det endelige udkast.

Løbende og proaktiv information af borgere

Borgere som har været i dialog med Solrød Kommune om en konkret lokalplan, høring, dispensation eller lignende, oplever at planerne sættes til behandling i byrådet, uden at de informeres på forhånd.

Dette betyder at disse borgere mister muligheden for se og kommentere på forvaltningens løsningsforslag, når det endelige udkast ligger klar.

Denne praksis bør stoppe. Borgerne skal naturligvis have et “prik på skulderen”, når sagerne er til behandling i byrådet samt byrådets fagudvalg.

Stop pseudo-høring af borger og foreninger

Én ting er om man som kommune overholder de lovpligtige høringsfaser – en anden er om man gør en helhjertet indsats, for rent faktisk at lytte til borgerne, og implementere de inputs man får efter bedste evne. Og hvad angår det sidste, er der plads til forbedringer i Solrød Kommune.

Et konkret eksempel er sagen om den nye “rådhusplads”, hvor springvandspladsen foran Solrød Rådhus skal udskiftes. Her et større byrådsflertal støttet projektet, i “respekt for de hørte parter”. Sagen er blot den, at man mere eller mindre har ignoreret al den feedback man har fået. Man har desuden ikke præsenteret de endelige løsningsforslag, for selvsamme grupper. Brugerinddragelsen har derfor primært til formål, at legimitere forvaltningens oplæg.

Det har medført at feedback’en fra Uglegårdsskolen og Solrød Gymnasium, ikke er afspejlet i det besluttede projekt. Hvad der på papiret ser ud som om at gymnasiet har været involveret, og anbefaler det nye projekt, viser sig derfor at være det modsatte – mange elever er kede af udsigten til, at skulle vinke farvel til det store springvand, som i årtier har dannet rammen for fejringen af nyudklækkede studenter.

Høringen omkring “Borgernes Hus”, er et andet godt eksempel. Her har man lavet et stort borgerinddragelsesprojekt, som udelukkende tager udgangspunkt i, hvilke funktioner som man kan fylde ind i “Borgernes Hus”. Om projektet bør realiseres eller ej, er slet ikke til debat.

 

Mere information er på vej…