Invester i vores børn og unge

I Liberal Alliance mener vi at dine skattekroner, skal gå til kernevelfærd af høj kvalitet, frem for fjollede prestigeprojekter.

Børne- og ungeområdet er i vores optik et af de vigtigste velfærdsområder i Solrød – og den direkte årsag til, at mange børnefamilier vælger at bosætte sig i vores kommune.

Gennem årene, har vi derfor fremsat en række forslag, for at hæve kvaliteten på folkeskole- og dagspasningsområdet, herunder:

  • Inventarpulje til folkeskolerne på 1 mio. pr. år
  • 500,- ekstra pr. folkeskoleelev
  • Tilbagerulning af tidlig overgang til børnehave (fra to år og ti måneder til tre år)
  • Ny pulje til legetøj og rekvisitter på institutionsområdet

Alle tiltag herover er fremsat som en del af Liberal Alliance’s budgetforslag, som er fuldt ud finansieret, og tilmed har en bedre bundlinje end de vedtagene budgetaftaler.

En ny institution i strandområdet haster!

Budgetaftalen (indgået af samtlige partier i byrådet undtagen LA), arbejder med at der skal bygges en ny institution i strandområdet i 2024.

Dette mener jeg personligt er uambitiøst, set i forhold til at vi står med et akut behov for kapacitet på børneområdet.

For tiden er Solrød Kommune ved at ombygge eksisterende institutioner, til at kunne rumme flere børn på samme antal m2. Dette bør udelukkende være en kortvarig nødløsning, og ikke en løsning der skal fungere i årevis.

Derfor foreslog jeg ifm. LA’s budgetforslag, at der skulle afsættes penge allerede i 2022 til opførsel af en institution med moderne modulbyggeri.

En sådan løsning ville kunne have betydet, at vi hurtigt ville kunne rulle besparelsen tilbage, på den tidlige børnehavestart (så børnehavestarten rykkes fra barnet er 2 og 10 mdr, til når barnet fylder 3 år). Dette forventer budgetpartierne først at kunne realisere i 2023-2024.

Mere information er på vej…