Foreningsliv, idræt og kultur

Vores lokale foreninger er en del af vores DNA i Solrød. Derfor mener jeg også, at vi skal gøre det lettere at være frivillig forening i Solrød.

Lettere administration og mindre bureaukrati

Noget så basalt som at booke lokaler som frivillig forening, er bestemt ikke let i Solrød Kommune. Dette gør at trænere, ledere og andre frivillige rundt omkring i Solrød’s foreninger, bruger uforholdsvis meget tid på lokalebookinger. Jeg mener derfor, at vi skal arbejde målrettet på, at gøre det nemmere for vores foreninger at booke lokaler fremadrettet.

Helt generelt skal vi kigge kommunens processer igennem, for at sikre, at foreningernes frivillige fremadrettet ikke skal bruge lige så meget tid på administation, som det er tilfældet nu. På den måde, får foreningerne frigjort tid som de i stedet kan bruge på medlemmerne.

Vi må ikke glemme de foreningerne, som tilbyder andet end idræt

Der er en tendens til at de støtteordninger som er i Solrød, i høj grad favoriserer idrætsforeningerne. Eksempelvis har vi en idrætsanlægsfond, som hvert år deler midler ud til nye idrætsinvesteringer.

Jeg mener derfor at vi bør tilrette vores støtteordninger, så også foreninger der har andet at byde på end idræt, i større grad kan søge om støtte fra kommunal side.

Især skal vi have fokus på de foreninger, som ikke “passer ind” i Solrød Idrætscenter. Det skal være muligt for fx. en kajakklub, spejderforening eller cykelklub, at opnå tilskud til opførsel af egne egnede lokaler til foreningsaktiviteter.

Mere “klubånd” i Solrød Idrætscenter

Kiosken i Solrød Idrætscenter er ikke ligefrem den mest hyggelige. Ja, man føler næsten at man sidder på en banegårdsplads, hvis man sætter sig ned for at drikke en sodavand efter at man har været til træning.

Jeg mener derfor at vi bør se på mulighederne, for at lave et mere hyggeligt cafeteria-miljø, hvor der er plads til pokalskabe, plakater af lokale sportsidoler mv.

Mere halkapacitet – men ikke på bekostning af p-pladser

Halkapaciteten i strandområdet er under pres, og byrådet har derfor afsat midler til at bygge en ekstra hal.

Jeg mener, at det i den forbindelse er vigtigt at man finder en løsning, hvor “den nye hal” ikke placeres på de nuværende p-arealer. Ved større arrangermenter er p-kapaciteten nemlig allerede under pres og udvidelsen af børnehaven Bølgen, som venter lige om hjørnet, vil også komme til at lægge yderligere pres på parkeringspladserne.