Uddannelse

Folkeskolen

Folkeskolereformen har været en katastrofe for lærernes arbejdsglæde. Hele reformen er implementeret, uden at der har været belæg, for at børn i sig selv bliver dygtigere af at gå lang tid i skole. Derfor har LA også været mod reformen fra start af.

Jeg mener at folkeskolen primært skal have fokus på høj faglighed. Mere bevægelse og “åben skole” (samarbejde med virksomheder og frivillige foreninger), har været gode tiltag i reformen – men den understøttende undervisning, de mange bindende mål samt skoledagens længde trækker nedad.

Privat- og friskoler

Socialdemokratiet ønsker at sænke koblingsprocenten, således at privat- og friskoler “kun” et tilskud svarende til 71% af udgiften til en folkeskoleelev. Jf. en prognose fra friskolerne, vil dette betyde, at op mod 100 skoler må lukke.

I Liberal Alliance ønsker vi ikke at sænke, den såkaldte “koblingsprocent”. Har vi mulighed for det, vil vi tværtimod sætte koblingsprocenten op, således at flere forældre får mulighed for at tilvælge en privat- eller friskole. Friskolerne skal nemlig ikke kun være et tilbud for økonomisk velstillede – især ikke i en tid, hvor mange kommuner vælger at lukke de lokale skoler.

Videregående uddannelser

Liberal Alliance ønsker at styrke forholdene for de studerende. Derfor foreslår vi at afskaffe uddannelsesloftet og fremdriftsreformen, for at sikre de studerende mere fleksibilitet.

Endvidere vil vi fjerne grænsen for, hvad studerenede må tjene ved siden af deres SU. Vi mener nemlig, at det er sundt for de studerende, at få tilknytning til arbejdsmarkedet.

Både afskaffelsen af fremdriftsreformen, tilbagerulning af uddannelsesloftet samt fjernelse af begrænsningerne for arbejde ved siden af SU, er fuldt finanseret i LA’s 2030 plan. Download planen som pdf her.