Uddannelse

Her vil der snarest blive sat ord på, hvad jeg mener om hhv. folkeskoler og uddannelse mere generelt set.