Sundhed

Jeg drømmer om et dansk sundhedsvæsen, hvor kvaliteten er på niveau med de bedste i verden. Med det nuværende høje skatteniveau, burde det egentlig være en selvfølge – men sådan er det langt fra altid.

Mindre bureaukrati og mere tillid

Unødigt bøvl og bureaukrati, tager vigtig tid fra læger, sygeplejersker og andre medarbejdere i sundhedssystemet. Vi skal i højere grad stole på personalets faglighed og dømmekraft, til at yde en tryg, menneskelig og faglig service.

Brugerbetaling

Jeg mener at det er fair, at der indføres en beskeden brugerbetaling på sundhedsydelser, såsom besøg hos egen praktiserende læge.

Endvidere mener jeg, at læger og hospitaler skal have mulighed for at opkræve udeblivelsesgebyr, hvis du som borger ikke møder op til planlagt undersøgelse eller behandling.

Frit valg: Lad pengene følge borgeren

Din adresse bør ikke afgøre, hvilket hospital som du har adgang til at blive behandlet på. Jeg mener derfor, at pengene skal følge dig som borger, således at du frit kan vælge hvilket hospital du vil behandles på – privat såvel som offentligt.

Det frie sygehusvalg skal gælde alle hospitaler i EU, som bliver godkendt til ordningen. Koster dit valg af sygehus mere, end den takst som fastsættes i det offentlige system, må du selv betale differencen.

Denne model, hvor pengene følger borgeren, vil være med til at sikre valgfrihed og lige adgang til gode sundhedsydelser – også for dem, som ikke selv har råd til at betale for en behandling på et privathospital.

Nedlæggelse af regionerne

Danmark er et for lille land, til at have 5 forskellige regioner, primært til at drive sygehusene.

Læg dertil, at vi her på Sjælland har 41 politisk valgte regionsrådsmedlemmer, til at styre området. Det er alt for meget.

Helt overordnet set er der for store forskellige i serviceniveauet, fra region til region.

Endvidere betyder regionerne, at samme opgave skal gentænkes, hver gang den skal implementeres i en given region. Det betyder eksempelvis, at de forskellige regioner, også benytter forskellige IT-systemer.

Jeg mener derfor, at man med fordel kan undvære det administrative lag, som regionerne udgør.