Mærkesager KV17

Styrk vores erhvervsliv

Som iværksætter lægger det mig personligt på sinde, at erhvervslivet har fornuftige rammevilkår – og som det er nu er, der bestemt plads til forbedring.

Du kan læse meget mere om mine ambitioner for erhvervslivet, ved at klikke her.

Fokus på ungdommen

Vi er rigtig langt i Solrød med at sikre gode forhold, for vores ældre borgere. Desværre har “byrødderne” en tendens til at glemme ungdommen. Bliver jeg genvalgt vil jeg arbejde for:

  • At få kommunens plads i Solrød Gymnasium’s bestyrelse (for direkte at kunne påvirke nogle af de beslutninger, som er med til at hæmme gymnasiets udvikling)
  • At undersøge mulighederne for kollegiepladser og ungdomsboliger i forbindelse med “fyrtårnsprojektet” (byudvikling af den gamle busholdeplads i Solrød Center)
  • At ungdommens ønsker og behov også medtages ved bestilling af bustrafik, lygtetændingstider, og andre helt almindelige byrådssager, som påvirker unge mennesker

Bevar Solrød som selvstændig kommune

Der er ingen direkte økonomisk gevinst i udsigt ved en kommunesammenlægning, hvorfor vi med fordel kan bevare vores selvstændighed indtil, at vores økonomiske grundvilkår måtte ændre sig.

Solrød Kommune har nemlig landets tredje laveste driftsudgifter pr. indbygger. Grunden til, at vi borgere betaler mere i skat, i Solrød end i Greve og Køge skal derfor ikke findes i at vi geografisk er en lille kommune.

Årsagen er primært, at vores beskatningsgrundlag er højere og at Solrød Kommune betaler adskillige millioner i udligning til andre danske kommuner. Der er derfor ingen direkte økonomisk gevinst i udsigt ved en kommunesammenlægning, hvorfor vi med fordel kan bevare vores selvstændighed indtil, at vores økonomiske grundvilkår måtte ændre sig.